Home

Online actieonderzoek doen

Fase 2: Acties uitvoeren

acties ontwerpen

Maak je eigen virtuele werkplaats in Miro.com

In een zaal gebruik je muren om overzichten te maken en samen zaken te ontwerpen, uit te werken of betekenis te geven. Online gebruik je een virtuele muur. Tot eind 2020 gebruikte ik Stormboard, maar daar kreeg ik op mijn

acties uitvoeren

Online interviewen

Algemene tips voor online interviews. Door afstudeerder Colin Nooijen

Acties uitvoeren en betekenis geven