Home

Online actieonderzoek doen

Veel gestelde vragen, met antwoorden

icon-G_S.3.png
Staat jouw vraag er niet bij?

Jazeker, als daar goede argumenten voor zijn. Het onderzoek bouw je cyclisch op. Aan het eind van elke cyclus kun je in overleg met de opdrachtgever, begeleiders en eventueel andere belanghebbenden bepalen of de focus van het onderzoek bijgesteld moet worden. Je maakt het pad terwijl je loopt. Belangrijke aandachtspunten: Wat is zinvol en wat is haalbaar in de tijd en mogelijkheden. 

Het uitnodigingsproces is voor online activiteiten nog belangrijker. Veel mensen hebben (soms onbewust) angst dat ze iets fout doen met de techniek. Maak deelname daarom zo eenvoudig mogelijk en stel mensen op hun gemak. Bijvoorbeeld: Je hoeft alleen maar op deze link te klikken. 

Tips:

Alles wat voor een face to face interview geldt is online ook belangrijk. Maar online heb je minder direct contact. De tips zijn dan ook gericht op het zo goed mogelijk contact kunnen maken, om de afstand te verkleinen.

 • Kies bij voorkeur een tool waarmee je elkaar kunt zien en met een chatfunctie, zoals in Skype, Zoom, MS Teams. 
 • Blijf jezelf, er mag best iets mis gaan, dat is menselijk
 • Online heeft ook voordelen, je kunt het interview makkelijk opnemen bijvoorbeeld (wel even om toestemming vragen), of iets laten zien met ‘scherm delen’ 
 • Leg even uit hoe de chat functie kan ondersteunen bij het interview. Bijvoorbeeld een link delen, een vraag stellen, aanwijzingen voor de techniek geven/vragen. 
 • In een groepsinterview kan je de chatfunctie ook gebruiken om een vraag te stellen en die door iedereen tegelijk te laten beantwoorden
 • Lees de blog met ervaring en tips over online interviewen van afstudeerder Colin Nooijen 

Daar zijn veel mogelijkheden voor. Begin vooral eenvoudig, met tools die gratis zijn en makkelijk te gebruiken. Goede platforms voor online bijeenkomsten zijn MS Teams en Zoom. 

Het platform kan je zien als de locatie waar je ruimtes reserveert voor je bijeenkomst. Net als in een off line bijeenkomst heb je daarnaast een zaalinrichting nodig, met een bepaalde opstelling en met tools. Voor een interactieve bijeenkomst, waarin je niet alleen dingen bespreekt, maar ook samen iets uitzoekt en maakt, heb je tools nodig die je online kunt delen. 

Als je een online werkbijeenkomst gaat organiseren begin dan met de 10 principes van zinvolle bijeenkomsten nog eens te lezen. Die gelden net zo goed voor online bijeenkomsten. 

Lees meer op de pagina online werkbijeenkomsten.

Het sleutelwoord is UITNODIGEN. Niet uitnodigen om mee te doen in jouw onderzoek, maar om samen verder te komen met het vraagstuk. Iets in beweging te zetten waardoor de praktijk van belanghebbenden verbeterd wordt. 

Daaruit volgt dat het vraagstuk belangrijk moet zijn voor degenen die je uitnodigt. Je nodigt ze ook uit op HUN belang. In een tijd waar mensen waarschijnlijk heel andere dingen aan hun hoofd hebben moet je je aanpassen bij waar ze zich nu druk over maken. De regel ‘Verplaats je in de eigenheid van het systeem’ is nu belangrijker dan ooit’. Zie de 10 regels per cyclus ‘op afstand’

Nog belangrijker dan anders is je onderzoekende en open houding. Vraag wat er nodig is en dan heel goed luisteren. Zie ook de video If you want to help someone, shut up and listen

Tips: 

 • Besef goed wat je vraagt van mensen als je ze ergens voor uitnodigt. Is het de moeite waard voor ze? Kan het wel?  
 • Deze vragen kan je vaak moeilijk zelf beantwoorden: Vraag het aan ze, werk met een begeleidingsgroep/ onderzoeksteam van belanghebbenden die weten wat er leeft
 • Gegevens verzamelen kan ook door slim aan te sluiten bij activiteiten die mensen toch al moeten doen, zodat het weinig extra tijd en energie kost. Dat kan zowel online als offline zijn. Lees meer op de pagina werkvormen 
 • Laat mensen zien wat het oplevert, maak zichtbaar wat ze eraan hebben
 • Pas je onderzoeksopzet en vragen aan bij wat er kan en nodig is 

Ook online kan je samen overzichten maken. Denk aan:

 • Mindmaps
 • Tijdlijnen
 • Collages
 • Overzicht met sticky notes waar ben je Blij mee wat vind je Jammer 
 • Gezamenlijk agendabord maken
 • ‘Flappen’ verzamelen
 •  Landschap
 • Schatkaart
Daarvoor heb je een online ‘muur’ nodig waar deelnemers allemaal op kunnen werken. Meer daarover vind je op de pagina Tools en bij Werkbijeenkomsten

Tegenslagen kunnen iedereen overeenkomen. In actieonderzoek moet je het net als in je persoonlijk leven soms doen met wat zich voordoet. Enkele tips:

 • Maak contact met degene die het vraagstuk heeft (je opdrachtgever); je bent samen verantwoordelijk voor succes, niet jij alleen
 • Zoek contact met anderen om je zorg te delen en hen om tips te vragen. Medestudenten, docenten, andere onderzoekers
 • Kijk of je om de tegenslag heen kunt werken, een olifantenpaadje maken met een creatieve oplossing
 • En soms kan iets gewoon niet (meer)

In een actieonderzoek is een hele bandbreedte mogelijk in participatie. De maximale participatiegraad is cocreatie en bijna alles met zijn allen doen. Dit komt in de praktijk bijna nooit voor. Meestal zal het onderzoeksteam meer doen in het onderzoek dan andere belanghebbenden. Hoeveel meer dat is hangt af van het doel en de mogelijkheden van het onderzoek. 

De minimum variant is dat onderzoekers alle gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren en dat je de resultaten voorlegt aan belanghebbenden om te checken op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Dit heet een MEMBER CHECK. Juist van wege die check op bruikbaarheid is het nodig dat belanghebbenden dit met elkaar kunnen bespreken. Dat kan in een online bijeenkomst, nadat je de resultaten in handsame overzichten hebt gedeeld. Dat delen kan tijdens of voorafgaand aan de online bijeenkomst. 

Zie ook de presentatie over analyseren en member checks in online actieonderzoek