Online actieonderzoek doen

Recente berichten

Doel van deze website

Wat doe je als je door de omstandigheden een actieonderzoek ‘op afstand’ moet gaan doen? Deze site is bedoeld om docenten, studenten, onderzoekers en andere belanghebbenden hierin te ondersteunen. Het is natuurlijk nooit zo goed als echt de praktijk in stappen. Actieonderzoek op afstand lijkt een interne tegenspraak. Toch is er van alles mogelijk om online en offline samen met belanghebbenden uit te zoeken hoe de praktijk beter kan. We vullen deze site stap voor stap vanuit Avans Hogeschool samen met belanghebbenden. Een introductie op online actieonderzoek vind je onderaan deze pagina. 

Tips voor de 10 regels per cyclus 'op afstand'

Het boek Actieonderzoek doen, een routewijzer voor studenten en professionals dient als basis, 2e druk april 2022

Waar gaat het over? De kwestie (een probleem of iets waar je juist meer van wilt). Hoe kan jouw project nu het beste bijdragen aan wat de opdrachtgever belangrijk vindt? 

 • Werk uit wat je te weten wil komen en wat je echt nog niet weet
 • Werk uit wat je vragen zijn, en wie wat gaat onderzoeken (jijzelf of de onderzoeksgroep)

Ook wat er nu gebeurt levert waardevolle leerervaring. Plotseling moet je je actieplan aanpassen. Wat doet dat met je? Hoe ga je er het beste van maken?

 • Wat zijn je waarden en belangen?
 • Waarom doe ik dit onderzoek?
 • Wat wil ik bereiken met dit onderzoek?
 • Wat verhindert me nu om dat te krijgen?
 • Hoe voel ik me bij deze situatie?

Bepaal de doelgroep die uiteindelijk voor- of nadeel ondervindt van het organisatieproces (voor wie bestaat de organisatie?).

Wie kan er nog steeds iets mee uitzoeken, online of offline? 

 • Voor wie en met wie doe je het onderzoek?
 • Wat zijn hun belangen en waarden?
 • Wie probeer je te beïnvloeden of te informeren?
 • Wie probeert jou te beïnvloeden of te informeren

 Als je wilt weten wat mensen doen en waarom, en wat je verder zou kunnen proberen: begin met het ze te vragen. Stel vragen die mensen helpen om hun verhaal te vertellen. 

 • Wat gebeurt er, wat is er aan de hand?
 • Hoe voelen jullie je daarbij?
 • Hoe lang is dit een probleem?
 • Vertel eens over die keer dat …..

Dompel jezelf onder in de wereld van de ‘onderzochten’. Verplaats je in de eigenheid van het systeem. Dat gaat op afstand lastiger, je hebt niet de ‘look & feel’ ter plaatse. Maar je hoeft het niet alleen te doen, vraag mensen om mee te denken over hoe je je in zou kunnen leven. 

 • Luister, kijk, neem waar, vraag
 • (Loop mee, doe mee)
 • In welke wereld ‘leeft’ de organisatie/gemeenschap/kwestie?

Wees grondig en kritisch in je waarnemingen en over wat je veronderstelt. Zou het ook anders kunnen zijn dan je denkt?  

Gebruik je voorstellingsvermogen om dieper, rijker en breder beeld en begrip te krijgen. Check dat beeld als onderdeel van je onderzoek:

 • Zou het kunnen dat…..?
 • Wat als…?

Misschien is het wel …..?  

Wat kan er nog meer aan de hand zijn?

 • Doe een stap achteruit en zoek naar verbanden of structuren, en hoe die mensen raken
 • Raken die ook jezelf? Hoe?
 • Check je bevindingen met relevante andere personen, als onderdeel van je onderzoek

Goed onderzoek analyseert en interpreteert de bevindingen van het onderzoek (haalt  het vraagstuk uit elkaar in kleine onderdelen) en maakt een nieuwe synthese (zet de onderdelen weer in elkaar op een nieuwe manier):

 • Maak expliciete verbindingen tussen de theorie en het bewijs dat je hebt gevonden (je verklaringen en beschrijvingen) 
 • Vertel een verhaal over hoe zaken zijn, of waren, of hoe ze zouden kunnen zijn  

Communiceer de uitkomsten van je onderzoek, voer de plannen uit en blijf onderzoeken: 

 • Doe nieuwe waarnemingen
 • Stel nieuwe vragen
 • Begin bij 1!

Een introductie op online actieonderzoek. Wat blijft hetzelfde, wat wordt anders? Hier is ook een video met toelichting van

Voor een algemene introductie op wat actieonderzoek is, wanneer je het gebruikt en wat het oplevert klik hier

Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is om nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek IN en MET die praktijk, in plaats van VOOR of OVER de praktijk.

challenges ahead

Content

Ontwikkeld in samenwerking met het Team Online Actieonderzoek van Avans Hogeschool

diversiteit