Home

Online actieonderzoek doen

Fase 3: Reflecteren en bijstellen

Geen categorie

Online member checks houden

Member check is nu extra belangrijk In een member check toetsen de gebruikers of de uitkomsten van een onderzoek relevant, correct, volledig genoeg en bruikbaar zijn. Gedurende een actieonderzoek houd je regelmatig member checks, om je proces te evalueren en

acties ontwerpen

Maak je eigen virtuele werkplaats in Miro.com

In een zaal gebruik je muren om overzichten te maken en samen zaken te ontwerpen, uit te werken of betekenis te geven. Online gebruik je een virtuele muur. Tot eind 2020 gebruikte ik Stormboard, maar daar kreeg ik op mijn

Acties uitvoeren en betekenis geven