Home

Online actieonderzoek doen

Online member checks

Aanbevolen platforms

Zoom
Zoom
Microsoft Teams
whats app
WhatsApp

Member check is nu extra belangrijk

In een member check toetsen de gebruikers of de uitkomsten van een onderzoek relevant, correct, volledig genoeg en bruikbaar zijn. Gedurende een actieonderzoek houd je regelmatig member checks, om je proces te evalueren en bij te stellen. 

Als je actieonderzoek op afstand moet doen is een member check extra belangrijk Het is misschien nog de enige manier om een grote groep belanghebbenden bij je onderzoek te betrekken en daarmee eigenaarschap te creëren. 

Methoden voor online member checks

Per email

De eenvoudigste manier is om de uitkomsten per email te versturen en te vragen om feedback. Er is dan geen gelegenheid voor belanghebbenden om te bespreken wat de uitkomsten betekenen en wat je er mee kunt (of niet). 

Feedback op een online gedeeld bord of document

Je kunt om feedback vragen door een online een overzicht klaar te zetten met de resultaten. Je nodigt mensen via email uit om de resultaten te bekijken en hun reacties op een gezamenlijk online bord of document te noteren waar alle deelnemers toegang toe hebben. Bijvoorbeeld in Google sheets, Trello bord, of Miro bord. Daarin kun je al een bepaald format klaar zetten om reacties te ordenen. Je kunt ook vragen of men reacties alvast wil noteren voor zichzelf en dan een online werkbijeenomst organiseren om de bevindingen te delen en te interpreteren. 

Online werkbijeenkomst

Net als in een offline werkplaats organiseer je werkronden. De bedoeling is dat iedereen die dat wil zijn of haar bijdrage zo goed mogelijk kan leveren. Een werkronde kan er zo uitzien:

  • Plenair in de ‘centrale ruimte’ met een instructie van de opdracht
  • In subgroepen werken deelnemers aan die opdracht in breakout rooms; hun belangrijkste bevindingen leggen ze vast in een overzicht dat gedeeld kan worden, bijvoorbeeld in een vooraf klaargezet Google Doc voor elke subgroep, of op een apart stuk van een centrale digitale muur (bijvoorbeeld in Miro.com) 
  • Deelnemers komen terug in de centrale ruimte, van elke subgroep presenteert iemand de belangrijkste bevindingen aan de hele groep. Het is handig om hier vooraf een maximum tijd voor af te spreken, bijvoorbeeld 3 minuten, en die tijd ook te bewaken

Zie ook de pagina online bijeenkomsten organiseren 

In deze presentatie zie je hoe je in een online bijeenkomst met belanghebbenden resultaten kunt analyseren en interpreteren

Uitnodigen

Het uitnodigingsproces is voor online activiteiten nog belangrijker. Veel mensen hebben (soms onbewust) angst dat ze iets fout doen met de techniek. Maak deelname daarom zo eenvoudig mogelijk en stel mensen op hun gemak. Bijvoorbeeld: Je hoeft alleen maar op deze link te klikken.

  • Lees de blog richtlijnen voor een goed uitnodigingsproces
  • Maak een korte video waarin je mensen persoonlijk uitnodigt, zie als voorbeeld deze uitnodiging voor een webinar
  • Stuur 1 of meer voorbereidenden emails waarin je deelnemers op hun gemak stelt
  • Houdt ook rekening met mensen die weinig ervaring hebben met online werken, maak het bijvoorbeeld mogelijk om een mobiele telefoon te gebruiken in plaats van een PC, laptop of tablet. 

Aanbevolen online 'muren'

Trello
Trello
Miro bord
Miro
Google slides
Google Slides
Google Sheets
Google Sheets