Home

Online actieonderzoek doen

Youssef Khnafssi: Afgestudeerd met actieonderzoek dat echt impact heeft

Een voorbeeld van afstudeeronderzoek dat niet in de la verdwijnt maar daadwerkelijk verandering heeft gebracht. En een baan en een scriptieprijs. Youssef deelt zijn ervaringen.

Onderzoek? Dat is toch gewoon interviews afnemen en analyseren en klaar. Al snel kwam ik erachter dat het tijdens dit afstuderen in een ‘nieuw jasje’ toch wel anders zou gaan. Het was namelijk de bedoeling dat onze scripties niet meer in de lades zouden verdwijnen. Kritisch onderzoekend afstuderen in de vorm van een project, daarmee kan je voor een verandering zorgen werd ons verteld.

Daar stond ik dan met mijn brede vraag: Hoe kan de provincie Gelderland de diversiteit en inclusiviteit binnen het personeelsbestand vergroten? Hoe ga ik voor een verandering zorgen? Voorafgaand aan het onderzoek keek ik er tegenop om het onderzoek alleen uit te voeren. Wie heeft er nu iets met het thema diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Als snel kwam ik erachter dat ik het onderzoek vooral niet alleen moest gaan uitvoeren. Draagvlak, dat is waarvoor ik moest gaan zorgen om verder te kunnen met mijn onderzoek.

Het inzetten van participatief actieonderzoek heeft mij daarin geholpen om de opgehaalde kennis en informatie in te zetten om bij te dragen aan een daadwerkelijke verandering. Het participatief actieonderzoek zorgde ervoor dat de stakeholders constant betrokken waren. In het begin was het vooral nodig om het daadwerkelijk probleem te achterhalen, want dat was natuurlijk nog niet duidelijk. Zonder de verschillende stakeholders nauw te betrekken had ik het probleem niet kunnen achterhalen. Het constant in contact blijven met stakeholders en hen deel uit laten maken van je onderzoek zorgde voor mij dat ik verschillende belangen, behoeftes en perspectieven goed in kaart kon brengen. Dit zorgde ervoor dat ik aan het begin van het onderzoek in de projectvoorstelfase voldoende draagvlak had gecreëerd onder medewerkers, managers en de directie. Ik had een bepaalde behoefte gecreëerd, behoefte aan verbetering.

Doordat ik voldoende draagvlak had gecreëerd kon ik gedurende het onderzoek makkelijk terug naar de stakeholders met de opgehaalde informatie. Samen met hen kon ik constant kijken naar verbetering, verandering en vernieuwing. Hierbij was er een sterkte koppeling tussen onderzoek en actie. De organisatie was als het ware het onderzoek samen met mij aan het uitvoeren. Hierdoor was ik zeker van het feit dat ik in de goede richting zat. Voor de organisatie is het erg fijn omdat er op die manier samen aan een project wordt gewerkt, waar zij constant van op de hoogte blijven door hier zelf in te participeren. Het laatste wat een opdrachtgever wil is een plan wat niet gedragen is door de organisatie. Op het moment dat je met een gedragen plan komt, kan een opdrachtgever maar vooral de organisatie er niet omheen. Dit is ook wel het veranderkundig perspectief. Niet alleen bij het thema diversiteit en inclusiviteit speelt dit een rol. Een oplossing vinden is meestal niet heel moeilijk, maar de juiste oplossing die ook past binnen de context van de organisatie is lastiger. Dit is alleen mogelijk als je aandacht besteed aan de context van de organisatie, het veranderkunde perspectief en het meenemen van mensen daarin. 

Als Hrm’ers werken we aan één doel en dat is impact maken met onze ideeën. Deze vorm van afstuderen heeft ervoor gezorgd dat ik deze impact binnen maar ook zelfs nog buiten de organisatie heb kunnen maken. Dit komt doordat ik altijd kritisch ben gebleven tijdens het onderzoek en vooral de kritiek ook juist heb opgezocht. Ik heb mijn onderzoek vaak voorgelegd aan mensen binnen de organisatie en buiten de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat ik een oplossing heb gecreëerd voor een organisatie waarmee ze echt mee verder kunnen. Dit was niet gelukt als ik deze kritiek uit de weg was gegaan. Het was soms lastig, omdat ik op een punt stond waarin het allemaal al helder was en de oplossing inzicht was. Juist op dat moment is het goed om nog iets verder te kijken en soms wel even een klein stapje terug te doen.

Deze manier van kritisch onderzoeken heeft er niet alleen voor gezorgd dat het afstudeerproduct met een 8,3 is beoordeeld. Het was voor de Stichting Inclusief Midden-Gelderland ook een reden om mij een HRM-scriptieprijs te overhandigen. Het kritisch onderzoekend afstuderen heeft er ook voor gezorgd dat ik de oplossing nu zelf mag gaan implementeren binnen de organisatie vanuit de functie als Arbeidsmarkt deskundige. Een nog mooiere erkenning is er voor mij niet. Voorafgaand aan het afstuderen had ik niet gedacht dat ik door middel van juist deze manier van afstuderen, dit succes had kunnen boeken. Het heeft mij geholpen om dat extra beetje uit mezelf te halen, wat nodig is om je te onderscheiden als Hrm’er.