Home

Online actieonderzoek doen

Een flexibel onderzoeksplan voor actieonderzoek

Een handig format voor het maken van een onderzoeksplan

In actieonderzoek maak je plannen, maar je werkt ook met wat zich voordoet. Aan het eind van een cyclus kijk je hoe ver je bent, wat je hebt geleerd en wat dat betekent voor de planning van de volgende cyclus. Toch is het handig om een onderzoeksplan te maken dat je kunt bespreken met stakeholders en begeleiders. Ik heb daarvoor een format gemaakt. Voor de eerstvolgende cyclus vul je die zo gedetailleerd als kan in, voor cycli daarna vul je die globaal in, voor zover je nu weet.

Het format is een overzichtstabel waarin je per cyclus aangeeft wat je gaat doen, waarom, hoe (met welke methoden), waar, wat het moet opleveren, wie het gaat doen, hoeveel tijd je schat dat het kost en wanneer. Download het format, een tabel in Word. In het boek Actieonderzoek doen lees je in paragraaf 6.9 meer over het maken van een onderzoeksplan. 

Bij het plannen is het handig om de fasen van een cyclus te volgen: Voorbereiden, acties plannen, acties uitvoeren, reflecteren, vastleggen en delen. Dat helpt je om een cyclus goed te doorlopen, en ook om je onderzoek behapbaar te houden in de tijd. 

Dat overzicht kun je later ook gebruiken als bijlage voor je verslag, om te laten zien wat je hebt gedaan. 

De planning kun je regelmatig bijwerken en aanvullen. 

Format voor onderzoeksplan, overzichtstabel. Hier zie je het gedeelte voor de eerste cyclus, voor Oriëntatie

Naast het het onderzoeksplan in de tabel is het handig om ook een infographic te maken in de vorm van een tijdlijn. De tijdlijn kun je gaandeweg aanpassen als dat nodig is, in overleg met het onderzoeksteam. Hoe je een planning kunt maken samen met een team van stakeholders vind je in de presentatie ‘werken met een onderzoeksteam’ op de pagina presentaties.

Voorbeeld van een onderzoeksplan in de vorm van een tijdlijn. Bron: Afstudeerscriptie van Jord Koetje en Mitchell van der Muren, 2016