Home

Online actieonderzoek doen

Bram, digitale ondersteuningstool voor jeugdprofessionals

Bram is de digitale vriend van professionals in jeugdhulp in een tijd van online werken.

Hoe kun je ook op afstand gezinnen toch nog begeleiden? 

Dat was de onderzoeksvraag. Ook ambulante jeugdprofessionals werken momenteel zoveel mogelijk thuis en online. Daarmee is het belang van gezamenlijk met ouders en jeugdigen beslissen over hulp niet minder geworden. Wellicht wel uitdagender. Want hoe ga je constructief het gesprek met ouders aan als je niet op één lijn zit? De digitale ondersteuningstool ‘Bram’ helpt de jeugdprofessional hierbij en is vanaf nu gratis te gebruiken.

Met dank aan lector Christa Niewboer voor het delen van dit onderzoek. Het gaat om een driejarig onderzoek. Dat zal voor de meeste studenten en docentonderzoekers niet weggelegd zijn. De manier van werken en het publiceren en delen van de uitkomsten is zeker ook bruikbaar voor kortere projecten. 

Een scherm uit de Bram. tool

Wat is de Bram tool? 

Bram leeft op www.bramtool.nl en bestaat uit twee onderdelen 

  • een portal naar landelijk beschikbare hulpmiddelen, ter ondersteuning bij het samen met ouders goed doorlopen van de verschillende fasen van het besluitvormingsproces (analyse maken, doelen stellen, hulp kiezen);
  • een reflectietool die de jeugdprofessional inzicht kan geven in en helpt bij het onderbouwen van zijn perspectief in de casus. Bijvoorbeeld als input voor een gesprek met ouders of als input voor een intervisiebijeenkomst met collega’s.

Beide onderdelen hebben als doel om transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, om zo samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen.

Slag in methodisch werken

Voor gemeenten betekent werken met www.bramtool.nl een slag in het methodisch werken. De tool sluit aan bij de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp, waartoe jeugdprofessionals zich landelijk moeten verhouden.

Totstandkoming van de tool

De tool is het resultaat van een driejarig durend onderzoeksproject vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Noord Brabant, waarin nauw werd samengewerkt door vertegenwoordigers vanuit werkveld, onderzoek, onderwijs en wetenschap. Hierdoor kon in iedere fase van de totstandkoming aangesloten worden bij de behoefte van de jeugdprofessionals op het gebied van samen beslissen. Over deze manier van co-creatief onderzoeken en ontwikkelen met het werkveld verschenen eerder artikelen in Vakblad Sociaal Werk en op werkplaatsenjeugd.nl. Op dit moment is ook nog een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek in de maak.

In het project is samengewerkt door vier Brabantse gemeenten (Breda, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht), Avans Hogeschool (Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving), Tranzo wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, LOC Jeugd en de GGD West Brabant. Daarnaast dacht een klankbordgroep van landelijke vertegenwoordigers uit het brede jeugddomein in iedere fase mee. ZonMw financierde het project. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Hoe te gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen de tool zelfstandig gebruiken. De tool is bij uitstek geschikt om het hele hulpverleningsproces goed te doorlopen en te onderbouwen. Daarnaast biedt de tool hulp wanneer je als jeugdprofessional niet op één lijn zit met ouders. Voor het reflectiegedeelte kunnen jeugdprofessionals kosteloos een wachtwoord aanvragen via deze link.

Meer weten?

Neem dan contact op met het secretariaat van het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving van Avans Hogeschool via: lectoraatjeugdgezinensamenleving@avans.nl.