Home

Online actieonderzoek doen

Hoe zorg je voor betrokkenheid bij online actieonderzoek?

Het sleutelwoord is UITNODIGEN voor iets waar mensen belang bij voelen.

Aanpassen aan wat nu belangrijk is voor mensen

Het sleutelwoord is UITNODIGEN. Niet uitnodigen om mee te doen in jouw onderzoek, maar om samen verder te komen met het vraagstuk. Iets in beweging te zetten waardoor de praktijk van belanghebbenden verbetert. Daaruit volgt dat het vraagstuk belangrijk moet zijn voor degenen die je uitnodigt. Je nodigt ze ook uit op HUN belang. In een tijd waar mensen waarschijnlijk heel andere dingen aan hun hoofd hebben moet je je aanpassen bij waar ze zich nu druk over maken. De regel ‘Verplaats je in de eigenheid van het systeem’ is nu belangrijker dan ooit’. Zie de 10 regels per cyclus ‘op afstand’

Nog belangrijker dan anders is je onderzoekende en open houding. Vraag wat er nodig is en dan heel goed luisteren. Zie ook de video If you want to help someone, shut up and listen

Tips: 

  • Besef goed wat je vraagt van mensen als je ze ergens voor uitnodigt. Is het de moeite waard voor ze? Kan het wel?  
  • Deze vragen kan je vaak moeilijk zelf beantwoorden: Vraag het aan ze, werk met een begeleidingsgroep/ onderzoeksteam van belanghebbenden die weten wat er leeft
  • Gegevens verzamelen kan ook door slim aan te sluiten bij activiteiten die mensen toch al moeten doen, zodat het weinig extra tijd en energie kost. Dat kan zowel online als offline zijn. Lees meer op de pagina werkvormen 
  • Laat mensen zien wat het oplevert, maak zichtbaar wat ze eraan hebben
  • Pas je onderzoeksopzet en vragen aan bij wat er kan en nodig is